Za starše                              

Za starše

Aktualni dogodki

  • 28. Regijski otroški parlament

    Na letošnjem regijskem otroškem parlamentu, katerega je gostila OŠ Dobrova, so je tako zbralo 35 delegatov - osnovnošolcev iz naslednjih občin: Ljubljane, Brezovice, Kamnika, Domžal, Škofljice, Log Dragomer, Dobrove - Polhogradec, Grosuplja, Komende, Horjula, Vodic in Medvod. 

    Poročila izvedenih medobičnskih parlamentov, na temo: Šolstvo in šolski sistem, so pokazala, da je tema za otroke zelo pomembna in aktualna, delo, ki je, po predstavitvah, potekalo v treh različnih skupinah, pa je le to še potrdilo. Tako so osnovnošolski parlamentarci med seboj izmenjevali svoje videnje, doživljanje, želje in potrebe, ki so vezana na šolstvo in šolski sistem. Izpostavili so tudi željo po ocenjevanju vedenja, ki bi imelo enaki vpliv kot ocena pri vpisovanju v srednje šole; potrebo po več aktivnostih, ki bi jim omogočale delo v skupinah, raziskovalnega dela, povezovanja. Prav tako si želijo več pouka v naravi ter več gibljivih metod poučevanja. 

    Njihove sprejete sklepe pa bomo predstavili 9. aprila v Državnem zboru, ko bomo izvedli nacionalni otroški parlament.

    Hvala vsem sodelujočim za prispevke in za aktivno vključevanje.