Za starše                              

Za starše

Aktualni dogodki

 • 29. Mestni otroški parlament

  Mestna hiša v Ljubljani je tudi tokrat gostila mlade in zvedave osnovnošolske otroke, delelegate Mestnega otroškega parlamenta, kateri je letos praznoval svoj že 29. rojstni dan. 

  Tema letošnjega otroškega parlamenta je enaka kot lani: Šolstvo in šolski sistem, kjer so otroci letos, ob spodbudi svojih mentorjrev, lanskoletne sklepe udejanjali v prakso, ter tako na Mestnem otroškem parlamentu, predstavili njihove izvedene akcije. Izvedene akcije so nam potrdile, da so spremembe v šolskem sistemu nujne in mogoče, vendar ne toliko v smeri KAJ? kot v smeri KAKO?

  Tako so otroci,na lastne pobude, v šolah dobili več gibalnih odmorov, ukrasitev šolskega okolja z dobrimi mislimi in uporabnimi snovmi (npr. poštevanka na stopnicah, merske enote na zidovih, različne igre na tleh hodnikov,...), vpliv na šolsko prehrano, več tematskih razrednih ur, več socialnih iger in koristnih delavnic, več projektnega in skupinskega dela,...

  Njihovim ugotovitvam, mnenju, željam in pobudam, so prisluhnili častni gosti: Tone Dolčič (namestnik Varuha ČP RS), Breda Primožič Novak (MOL, Odsek za projekte), dr. Kristijan Musek Lešnik (pisholog, namestnik predsednika Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in predsednik komisije za otroke s posebnimi potrebami), mag. Mojca Mihelič (ravnateljica OŠ Danile Kumar), Goran Popovič (ravnatelj OŠ Livada), mag. Sonja Čandek (soustanoviteljica Zavoda TiPovej! in asistenka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani). 

  29. Mestni otroški parlament pa je vodilo delovno prededstvo v naslednji sestavi: 

  • Predsednica: Nina Žgajnar
  • Podpredsednica: Živa Nose
  • Verifikacijska komisija: Nik Penezič in Lina Molnar
  • Zapisnikarja: Nino Sajić in Hanna Tefera.

   

  Vsem sodelujočim se zahvaljujemo!