Za starše                              

Za starše

Dobrodelnost

ZA PODJETJA

Vse več podjetji strmi k prispevanju ka družbeni odgovornosti. Čeprav živimo v času, ko sta materialne dobrine in dobiček ene od vodečih vrednost marsikaterega posameznika.

Družinska celica je še vedno največja in najdragocenejša vrednota mnogih ljudi. Otroci pa so jedro te celice. Da bodo vaši zaposleni na delovnem mestu uspešni in učinkoviti, najprej poskrbite za njihovo zadovoljstvo.

Smo organizacija, ki podpira celostno rast in razvoj družine in vseh posameznikov znotraj nje, saj se zavedamo, da samostojni in odgovorni posamezniki prispevajo največ k produktivnosti in kakovosti življenja naše družbe v celoti.

In vidimo priložnost, da nam se na kakršenkoli način pridružite tudi vi in prispevate svoj delež k odgovornemu sobivanju.

Za vas smo pripravili zanimive in pestre programe, katere bomo z veseljem za vas izvedli.

Ponudba programov:
1. Predavanja za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok

2. Delavnice za zaposlene (medsebojna komunikacija, reševanje konfliktov, upravljanje s stresom, postavljanje ciljev)
3. Predavanje za vodstvene delavce: Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
4. Izobraževanje za prostovoljno delo
5. Prednovoletne predstave za otroke in obisk Dedka Mraza
6. Ustvarjalne delavnice za otroke v času vaših srečanj, piknikov, praznovanju rojstnih dni, dnevih odprtih vrat v vašem podjetju….
7. Delavnice in celodnevna varstva za otroke v času šolskih počitnic
8. Letovanje in zimovanje za otroke v času šolskih počitnic
9. Izvedba tabora za otroke vaših zaposlenih
10. Sofinanciranje udeležbe otrok iz socialno šibkih družin na celodnevnih delavnicah, letovanjih in zimovanjih Mestne ZPM Ljubljana

PROSTOVOLJSTVO

ZAKAJ SEM PROSTOVOLJEC:
Ker mi omogoča:
- osebni rast in razvoj,
- dobivanje novih izkušenj in znanj,
- kakovostno preživljanje prostega časa,
- spoznavanje novih ljudi podobnih interesov,
- dober občutek in solidarnost.

V KATERE AKTIVNOSTI SE LAHKO VKLJUČIM?
- izvedba različnih kreativno – ustvarjalnih delavnice za otroke,
- pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev namenjenih otrokom, mladostnikom in širši javnosti,
- sodelovanje v celodnevnih počitniških varstvih namenjenih otrokom v času šolskih počitnic,
- sodelovanje in/ali izvedba dveh/štiri urnih delavnic za otroke v času počitnic,
- sodelovanje v predstavah za otroke,
- predstavljanje in zastopanje Mestne in območnih ZPM na različnih informativnih stojnicah,
- razviješ svoj program namenjen otrokom/mladostnikom in ga udejanjiš,

- Ali pa postaneš MEPI mentor mladim, vključenim v mednarodni program MEPI.

KAJ MI PONUJA ORGANIZACIJA:

- priporočila in potrdila

- intervizijo in supervizijo,

- redna srečanja,

- pogoje za nemoteno delo in pridobivanje novih izkušenj ter znanj,

- izobraževanje za MEPI mentorje in voditelje odprav;

- in še veliko več.