Za starše                              

Za starše

Aktualni dogodki

  • Državljani prihodnosti

    »Mi smo orožje in lahko uporabimo sebe, da spremenimo svet« je bila le ena izmed misli, ki so jih mladi razpravljavci izrazili na včerajšnji konferenci o participaciji otrok: Državljani prihodnosti, ki jo je Zveza prijateljev mladine Slovenije, pripravila ob 30. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah in ob 30-letnici programa Otroški parlamenti®. Konference se je udeležilo več kot 140 učencev in dijakov iz vse Slovenije, ki so odločevalcem jasno sporočili: »Mi participiramo, a nismo slišani!«. Partner dogodka je bila Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.

    Tega se zavedamo tudi v Zvezi prijateljev mladine Slovenije in na Mestni ZPM Ljubljana in si že tri desetletja prizadevamo za uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah. Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, je v uvodnem nagovoru med drugim poudarila: »30 let si prizadevamo, da bi bil glas otrok slišan, 30 let so generacije otrok vključene v razprave o izbranih osrednjih temah, 30 let sodelujemo z mentorji na šolah, z regijskimi koordinatorji programa, z Državnim zborom, z drugimi organizacijami…. ponosni smo na to. A vendar: pogled na 30 letno zgodovino izvajanja tega programa ne kaže obilnih dosežkov … če citiram izjavo Jureta, predsednika Otroškega parlamenta, »otroci izražamo svoja mnenja, mogoče nas država celo posluša, vendar nas ne sliši«. Sporočilna vrednost otroških parlamentov je odvisna od odraslih: ali otroke slišimo, poslušamo ali jih tudi upoštevamo. Ključno vprašanje.«

    Uresničevanje pravice otrok do participacije pa ni mogoče brez sodelovanja pristojnih v državi, ki oblikujejo ključne politike tudi na področju življenja otrok. Zato je bilo na pobudo ZPMS v okviru konference podpisano pismo o sodelovanju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnim odborom za Otroške parlamente in Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Sopodpisniki pisma so se zavezali, da bodo v skladu z možnostmi sodelovali pri razvoju in implementaciji participacije otrok v zadevah, ki se jih tičejo in so zanje pomembne, ter uresničevali cilje Konvencije o otrokovih pravicah v skladu s svojimi pristojnostmi.

    Konferenco smo izvedli s finančno podporo programa Erasmus+ ter z delnim sofinanciranjem organizacije Eurochild; partner dogodka je Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.