Za starše                              

Za starše

Programi za otroke

 • MEPI program

  Program MEPI mladim omogoča, da v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Program izhaja iz predpostavke, da mora mladostniku aktivna udeležba v programu predstavljati osebni izziv. S tem namenom program MEPI mlade postavlja v vlogo aktivnih in odgovornih načrtovalcev in oblikovalcev svojega osebnega programa napredka, ki izvira iz njihove notranje motivacije. MEPI program ima netekmovalen značaj in je pisan na kožo posameznemu udeležencu, ki si sam, sproti, glede na svoje zmožnosti, določa cilje in izbere težavnostno stopnjo. Ključno pri postavljanju in doseganju ciljev je njegovo sodelovanje z usposobljenim mentorjem, ki udeleženca, strokovno in s posluhom za njegove potrebe, varno usmerja k izbranemu cilju.

  Kot 1. MEPI CENTER za mlade v Ljubljani MZPM:

  • Nudi pomoč šolam, ki imajo MEPI licenco pri izvajanju programa , in sicer kjer število udeležencev presega zmožnost mentoriranja obstoječega kadra;

  • Usposablja licencirane mentorje programa MEPI;

  • Nudi alternativno pot za mlade, ki si želijo vključiti v program MEPI a nimajo možnosti, da bi se v program vključili v okviru svoje šole;

  • Izvaja predstavitvene delavnice za pedagoške kolektive in učence šole

  Več o programu MEPI na www.mepi.si