Za starše                              

Za starše

Aktualni dogodki

  • Mladi, HIV in Stigma

    Znanje in ozaveščenost o HIV in drugih spolno prenosljivih boleznih v Sloveniji je precej nizka, zato vedno več mladih ljudi prakticira deviantne, nevarne in visoko tvegane spolne prakse. Posledica tega je povečanje števila okužb z virusom HIV in drugih okužb s spolno prenesljivimi boleznimi. Visok je tudi delež mladih, ki se pozno odločijo za pregled.

    Šolski sistem ne zagotavlja zadostnega znanja, glede prenosa virusa HIV, pomembnosti preprečevanja, testiranja in zgodnjega odkrivanja. Zaradi pomanjkljive spolne vzgoje, je nezavedanje o spolnem prenašanju virusa HIV in testiranje na HIV še vedno "tabu" tema tako pri mladih kot splošni populaciji.

    Verjamemo, da lahko s pravo komunikacijo, učinkovitim medsebojnim izobraževanjem ter z vključitvijo različnih zainteresiranih organizacij prispevamo k globalnemu cilju zmanjševanja širjenja virusa HIV.