Za starše                              

Za starše

Aktualni dogodki

  • Povezani, a ne zavezani!

    Kadar ima otrok v skupini vrstnikov pogosto konflikte in jih ne zna primerno rešiti, se nerodno ali vsiljivo vključuje v igro, svoje potrebe in želje teši na način, da škodi drugim, svojih občutkov in frustracij ne izrazi na primeren način, ni v razredu vključen v nobeno skupinico prijateljev in se pogosto počuti osamljen - takrat rečemo, da nima razvitih socialnih veščin.

    Socialnih veščin otrok ne more pridobiti z individualno obravnavo, vzgojnimi ukrepi in kaznimi. Pridobiva jih skozi aktivno vključenost v skupino vrstnikov, kjer mu je omogočena pozitivna izkušnja lastnih spretnosti in sposobnosti ter stalna povratna informacija s strani vodje in drugih udeležencev. Ko se bo otrok počutil varnega in povezanega z drugimi, bo lažje prepoznaval svoje potrebe in želje, hitreje sledil pozitivnim vzorom in preizkušal nova, ustreznejša vedenja.

    V programu Povezani, a ne zavezani, preko interaktivnih iger, izkustvnega učenja in aktivnega sodelovanja, odgovarjamo ravno na potrebe tako posameznika v skupini kot skupine kot celote.

    Program letos izvajamo v sodelovanju z OŠ Kolezija, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Poljane in OŠ Sostro.