Za starše                              

Za starše

Predstavitev delovanja organizacije

KDO SMO?

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana je prostovoljna, nevladna, nestrankarska, samostojna humanitarna in neprofitna organizacija, ki povezuje društva prijateljev mladine na območju Mestne občine Ljubljana in primestnih občin, ki delajo v dobro otrok, mladostnikov in družin. 

S pridobitvijo STATUSA DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA je program Mestne ZPM Ljubljana verificiran kot program, ki izraža širši interes družbe v skrbi za otroka in družino.

Odgovorni osebi drušva, za mandatno obdobje 2018-2022, sta:

  • predsednik društva g. Vojko Poljanšek;
  • podpredsednica društva ga. Urška Vrtačnik.

ZA KOGA?

Za otroke, mladostnike in družine.
Letno je v programe ljubljanske ZPM vključenih preko 74.000 otrok, mladostnikov in staršev. MZPM sodeluje s sorodnimi organizacijami v mestu in državi ter tujini, ki delujejo v interesu otrok, mladostnikov in družin, ter z zamejskimi in zdomskimi organizacijami.

NAŠI CILJI

Mestna ZPM Ljubljana si prizadeva prispevati k dvigu kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopati in uveljavljati njihove interese in potrebe, ščititi njihove pravice na osnovi Ustave Republike Slovenije, Deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o otrokovih pravicah ter drugih dokumentih, ki zadevajo otroke, mladostnike in družine.

Organiziramo prireditve in srečanja za mlade ter različne oblike kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladostnikov in družin.

Izvajamo programe za:
- demokratične in humane medsebojne odnose med otroki in mladostniki ter njimi in odraslimi;
- razvijanje okoljske in domovinske vzgoje;
- razvijanje bralne kulture, mirovništva, strpnosti in solidarnosti, kulturne dediščine

Organiziramo letovanja in zimovanja ter druge organizirane oblike preživljanja prostega časa v otroških počitniških domovih ZPM in ZLRO ob morju in v planinah. Mestna ZPM Ljubljana razvija prostovoljno in socialno preventivno delo za mlade in organizira humanitarne oblike pomoči otrokom, mladostnikom in družinam v Sloveniji in v tujini.

IN VIZIJA

Z vizijo, da bodo načrtovani programi vsebinsko in organizacijsko kvalitetno zasnovani in izvedeni po meri otrok, mladostnikov in staršev, katerim so tudi namenjeni. Za vsakim dobrim programom stojijo prostovoljci strokovnjaki in laični prijatelji otrok in mladine, ki želijo delček svojega časa nameniti otrokom.

Naloga vseh nas, zaposlenih v ljubljanski ZPM, je, da skupaj s funkcionarji in organi Zveze ustvarjamo pogoje za izvajanje programov in vključevanje kar največjega števila prostovoljcev.