Za starše                              

Za starše

Programi v vrtcih

 • Izobraževalni programi za odrasle v pedagoških institucijah

  Ponujamo vam spekter izobraževalnih delavnic, ki so namenjene tako vam, pedagoškim kolektivom, kot tudi staršem in ostalim skrbnikom otrok. 

 • Letovanja in zimovanja predšolskih otrok

  Gusarke počitnice, Smukač - Vriskač, tematski tabori, poletne dogodivšine, tečaji smučanja in še mnogo več, so dejavnosti in aktivnosti, ki jih lahko za vas izvedemo v naših počitniških domovih. 

  Več informacij o ponudbi počitniških domov najdete tu.

 • Teden otroka

  Letošnji Teden otroka praznujemo v času od 7. do 13. oktobra 2019, nosi pa naslov: NAŠE PRAVICE.

  TEDEN OTROKA ® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije.

 • Zeleni nahrbtnik

  Program je namenjen okoljski vzgoji predšolskih otrok v prizadevanjih za čisto okolje, v katerem otrok živi. Zeleni nahrbtnik potuje od vrtca do vrtca in okoljevarstvene naloge so odsev stanja v okolju posameznega vrtca.

Programi v šolah

 • Semena sprememb

  Nosilka projekta Semena sprememb, namenjenega osnovnim šolam, s šolskim letom 2019-2020 postaja Mestna ZPM Ljubljana.

  Šole, pridružite se!

 • Ponudba programov in projektov za šolsko leto 2019-2020

  Prebrskajte po našem Katalogu programov in projektov za šolsko leto 2019-2020, namenjenem pedagoškim ustanovam in izberite aktivnost za vašo ustanovo.

   

 • V Žarišču

  Gre za večplastni projekt, s katerim si prizadevamo, da preko različnih interaktivnih delavnic, otroke popeljemo na pot lastnega doživetja, razmišljanja in obravnavanja različnih tematik: Družina in naše vrednote, Medvrstniško nasilje in vloge, ki jih sprejemamo; Mavrica čustev in kako ju sprejemam; Puberteta in odraščanje – kako se znajdem v svojem telesu; Alkohol?!NE, hvala!; Pomoč – Po MOČ!

 • Skozi moje oči

  Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana od leta 2014, v sodelovanju s profesionalnimi fotografinjami ga. Tino Ramujkič in ga. Polono Ponikvar, izvaja program "Skozi moje oči - brezplačni foto tečaj", namenjen osnovnošolskim otrokom tretje triade. 

 • MEPI program

  Program MEPI je mednarodni program za mlade med 14-im in 25-im letom ter temelji na spodbujanju mladih k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja. 

 • Letovanja in zimovanja šolskih otrok

  Pestra ponudba počitniških domovih v hribih in na morju za različne šolske aktivnosti in počitnikovanja.

 • Evropa v šoli

  Evropa v šoli je program, preko katerega otroci osnovnih in srednjiš šol, spoznavajo evropsko zakonodajo, evropska mesta, kulture, običaje, dediščino ter sodelujejo v različnih natečajih, ki spodbujajo kreativnost, domišljijo, lastno izražanje.

 • Teden otroka

  Teden otroka ® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije.

  Temelji na obeležavanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom UNICEF pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.

 • Otroški parlament in Mestna otroška vlada

  Je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Prvi otroški parlament je bil organiziran leta 1990. Nivojska izvedba (osnovne šole, občine, regija, država) omogoča vključitev vsem osnovnošolcem v Sloveniji.

   

  OTROŠKI PARLAMENT ® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Delavnice in programi za starše

 • Predavanja za starše

  Ob podpori MOL in v sodelovanju z osnovnimi šolami, vrtci in ostalimi javnimi zavodi, za starši in ostale skrbnike otrok organiziramo brezplačna predavanja v sklopu programa ZAVESTNO STARŠEVSTVO.

   

 • Program za mlade MEPI

  Program MEPI, mednarodni program za mlade med 14-im in 25-im letom, temelji na spodbujanju mladih k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.