Za starše                              

Za starše

Programi za otroke

 • Zavedam se - delujem!

  Medsebojni odnosi znotraj med vsemi akterji znotraj vrtca ali šole ter kvalitetna in stimulativna klima, ki zaposlenim daje občutek varnosti, sprejetosti in kreativne svobode, so zaposlenim pogosto bolj pomembni od plačila, ki ga prejmejo za svoje delo. Zato smo razvili programe, ki zvišujejo osebno motivacijo posameznika, medsebojno povezovanje med učitelji, učenci in starši ter gradijo trdne temelje, ki nam bodo pomagali pri vzpostavljanju dobrih medsebojnih odnosov, uspešni komunikaciji ter učinkovitemu reševanju konfliktov. Namen izobraževalčnih delavnic je ponuditi razumevanje dinamike odnosa v trikotniku otrok – vzgojitelj/učitelj - starš ter jih usmeriti v konstruktivne načine reševanja le tega. Delavnice potekajo preko aktivnih metod dela – interaktivnih iger, vaj, razgovora, izmenjave mnenj in vodenih vprašanj – vse z namenom pripeljati udeležence do lastnega uvida, kako lahko spremenijo svoje način delovanja.

  ZA DELAVNICE IN TRENINGE, VAM PONUJAMO NASLEDNJE TEME:

  DOBRI MEDSEBOJNI ODNOSI V KOLEKTIVU = ZDRAVO OKOLJE ZA RAZVOJ POSAMEZNIKA

  Kakšne so naše potrebe in potrebe drugih? Kakšni motivi nas ženejo? Kako motivirati sodelavce? Kaj so drobni koraki, ki jih lahko naredimo sami za izboljšanje odnosov z drugimi?

  Udeleženci se bodo na delavnici učili preprostih načinov, kako izboljšati medosebne odnose, kako motivirati sodelavce in kako sodelovati brez kritiziranja drugih. Sodelavce bodo spoznali še na drugačen način, skozi lastno aktivnost bodo ozavestili svojo vlogo v timu in se spoznali z močjo pohvale. Krepili bomo tudi zaupanje in samozaupanje. Zaupanje vase je ravno pri učiteljih velikega pomena.

  KONFLIKTI?! ZA NAS MALA MAL'CA!

  Kaj je konflikt in kaj konflikt ni? Kako se odzivamo na konflikt v medsebojnih odnosih in na konfliktne situacije? Zakaj je pomembno konflikt priznati in ga ozavestiti? Zakaj je pomembno prevzeti odgovornosti za svoje vedenje?

  Udeleženci bodo pridobivali poglobljeno razumevanje dinamike konfliktov ter se učili konstruktivnih načinov reševanja konfliktov v kolektivu. Pregledali bomo različne vrste konfliktov in načinov njihovega reševanja. Ozavestili bomo konflikte, ki nastajajo zaradi neučinkovite in nekakovostne komunikacije, ter konflikte, katerih izvor je v medsebojnih odnosih. Skozi različne izkustvene vaje bomo odkrivali svoje načine soočanja z različnimi konflikti in prepoznavali vedenjske vzorce ter se spoznavali z različnimi tehnikami obvladovanja konfliktov.

  KOMUNIKACIJA/SODELOVANJE S STARŠI

  Kakšen je novodoben odnos med šolo in starši? Kako naj komuniciram s starši, da se bodo počutili sprejeti in spoštovani, hkrati pa bom jasno postavil meje? Kako staršu predstaviti svoje videnje njegovega otroka?

  Udeleženci se bodo na delavnici spoznavali s pomenom ustrezne komunikacije v odnosu do staršev ter na eni strani krepili svojo samopodobo, na drugi pa prevzemali odgovornost za svoje ravnanje. Skozi različne izkustvene vaje bomo odkrivali svoje načine soočanja s konflikti in prepoznavali vedenjske vzorce ter se spoznavali z različnimi tehnikami obvladovanja konfliktov. Ozavestili bomo psihološke procese, ki se dogajajo v odnosu učitelj - starši ter iskali načine sodelovanja, da bosta obe strani zadovoljni.

  NE STRES- AM SE!

  Kaj mi povzroča stres na delovnem mestu? Kako ravnati pozitivno, ko se srečamo s stresom in skrbmi? Na kaj imamo vpliv? Kaj lahko naredim sam?

  Na delavnici s podnaslovom »Obvladujte svoje skrbi, drugače bodo one obvladovale vas!« bomo iskali načine, kako obvladovati težave. Prek praktičnih vaj se bomo učili konkretnih tehnik, ki jih lahko uporabimo v situaciji, ko je naš »sprožilec« pritisnjen.

  Ocenili bomo situacije, ki ljudem povzročajo stres v službenem okolju. Skupaj bomo raziskali, na katere stresorje imamo vpliv in na katere ne. Evalvirali bomo že obstoječe strategije in sprejeli dogovore za prihodnost.

  MEDVRSTNIŠKO NASILJE – PREPOZNATI GA IN ZNATI PRAVILNO REAGIRATI!

  Tema vrstniškega nasilja je kompleksna. Ugotovitve Zavoda za šolstvo kažejo na porast vrstniškega nasilja. Ker prihaja do precejšnjih družbenih sprememb, ki tudi dajejo svoj prispevek k tej temi, predpostavljamo, da bo problem potrebno še osvetljevati iz različnih zornih kotov. Osnovne šole se spoprijemajo z nasiljem bolj aktivno kot srednje, vendar učiteljem primanjkuje znanj in veščin za reševanje tovrstnih problematik. Prav tako se osnovne tendence kažejo že v vrtcih, zato smo prepričani, da je s tovrstnim usposabljanjem strokovnega kadra potrebno  začeti nemudoma.

  Z izobraževalnimi delavnicami želimo doseči predvsem razumevanje problematike in ozaveščenost vloge pedagoških delavcev v preprečevanju oz. reševanju medvrstniškega nasilja. Naš cilj je, da učitelji in vzgojitelji prevzamejo odgovornost pri reševanju problematike medvrstniškega nasilja in da se zavedajo, da je tudi njihova vloga ključnega pomena pri zaustavljanju te problematike. Želimo opolnomočiti učitelje za reakcije v primerih nasilja in za nudenje pomoči žrtvam in tistim otrokom, ki nasilje izvajajo. Želimo, da se učitelji in vzgojitelji počutijo KOMPETENTNI pri reševanju te problematike.

  O naših izvedbah povprašajte: OŠ Vič, OŠ Poljane, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Bičevje, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ kašelj, OŠ Bežigrad, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Danile Kumar, OŠ Vodmat, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Dravlje, OŠ Sostro, vrtec Jelka, vrtec Najdihojca, vrtec Otona Župančiča, vrtec Mladi Rod, vrtec Jarše, vrtec Mojca.

  Izvedbo programa "Zavedam se - delujem!" v letu 2018 , sofinacira Mestna občina Ljubljana, in sicer v naslednjih javnih zavodih:

  • v vrtcu Najdihojca;
  • na OŠ Danile Kumar;
  • na OŠ Poljane;
  • na OŠ Vič in
  • na OŠ Karla Destovnika Kajuha.

   

  Program "Zavestno starševstvo" je neprekinjeno sofinanciran s strani MOL od leta 2010.

     

Zadnja novica

Juhuhu POČITNICE SO TU!!!

Vsem otrokom, njihovim staršem in skrbnikom, vsem ravnateljicam in ravnateljem, vsem učiteljicam in učiteljem, vsem svetovalnim delavkam in svetovalnim delavcem, vsem pedagogom in vsem ostalim želimo lepe, prijetne, razigrane, navihane, sproščene poletne POČITNICE!!!!  JUHUHU!!!


Arhiv novic  

Konvencija o otrokovih pravicah

Poenostavljena konvencija o otrokovih pravicah


Mednarodno priznanje za mlade


Telefon za otroke in mladostnike


Koledar aktivnosti


Koristno

Prijava na e-obveščanje
Počitniški programi MZPM
Programi za podjetja
Podporniki MZPML
Dohodnina 0,5%
Pogosta vprašanja