Za starše                              

Za starše

Delavnice in programi za starše

  • Predavanja za starše

    Ob sofinanciranju MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Urad za preprečevanje zasvojenosti in v sodelovanju s osnovnimi šolami, vrtci in ostalimi javnimi zavodi, za odrasle organiziramo brezplačna predavanja v sklopu programa ZAVESTNO STARŠEVSTVO.

     

  • Program za mlade MEPI

    Program MEPI, mednarodni program za mlade med 14-im in 25-im letom, temelji na spodbujanju mladih k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.