Za starše                              

Za starše

Aktualni dogodki

 • Šolstvo in šolski sistem

  Da jim sodelovanje v otroškem parlametnu ponuja: povezovanje, večje razumevanje problematike, pogled iz različnih zornih kotov, izražanje lastnega mnenja, sklepanje novih prijateljestev, zavedanje, da lahko vplivamo na spremembe, veliko novega znanja in izkušenj;

  Da so ponosni na: izvedene akcije, medgeneracijsko povezovanje in medsebojno sodelovanje, da so bili slišani in so imeli možnost izraziti svoje lastno mnenje in stališče, da so skupaj ustvarjali, da se jim zaupa, da si medseboj pomagajo/mo in se spoštujejo/mo;

  Da bi v prihodnje želeli: krepiti mednarodne povezave, da se program razširi tudi v srednje šole, da se otroški parlament v mednarodnem prostoru predstavlja kot primer dobre prakse;

  Potrebovali pa bi: večjo prisotnost in zainteresiranost medijev in politike, več sodelovanja med šolami in večjo vključenost ravnateljev.

  Hvala vam, dragi mladi parlamentarci, da ste z nami delili svoje videnje, želje in doživljanje.