Za starše                              

Za starše

Aktualni dogodki

 • Moja poklicna prihodnost

  26 osnovnošolcev je tako razmišljalo kaj je pomembno pri izbiri poklica, kaj pri načrtovanju naše šolske/poklicne prihodnosti moramo upoštevati, kaj je sploh uspeh za nas..., saj je tema otroškega parlamenta MOJA POKLICNA PRIHODNOST.

  Skupaj smo določili pet podtem te teme, in sicer:

  PIP = Pametna Izbira Poklica

  • Izdelovanje akcijskih načrtov
  • Oblikovanje delovnim mest
  • Osebna podjetnost
  • Upoštevaj vse dejavnike
  • Kaj je zame uspeh: vrednote, cilji, želje, pričakovanja,..

  Kje in na kakšen način se izobrazim za poklic – ali je naš izobraževalni sistem prilagojen potrebam trga oziroma trenutnega načina življenja?

  • Pomen sodelovanja učiteljev/svetovalnih delavcev in učencev za lažjo izbiro poklica;
  • Sodelovanje s podjetji, starši,…
  • Tržnice poklicev
  • Osebnostni testi
  • Odnos in motivacija za izobraževanje

  Slovenija, Evropa, Svet – pozitivno, negativno, zanimivo

  • Beg možganov
  • Pridobivanje strokovnjakov
  • Učenje/zgled od najboljših

  Vpliv medijev in socialnih omrežji na izbiro in oblikovanje poklicev

  • Stereotipi poklicev

  Poklici preteklosti, poklici sedanjosti in poklici prihodnosti – kam gremo, kaj potrebujemo?

  • Raziskovanje in identificiranje poklicev (tistih, ki izginjajo, tistih, ki so trenutno na trgu in tistih, ki so v nastajanju).

  Se že vselimo njihovega raziskovanja.