Za starše                              

Za starše

Programi za otroke

 • V Žarišču
  Program "V Žarišču" je sestavljen iz šest 90 minutnih delavnic, ki so namenjene otrokom tretje triade. 
   
  Program je sestavljen tako, da se izvede na vaši šoli, delavnice pa izvajamo usposobljeni trenerki. 

  Teme delavnic:

  • Moja Družina in moje vrednote  = delavnica je namenjena spoznavanju samega sebe in svojega prostora znotraj lastne družine, vrednot, ki jih v družini živimo, kot tudi osveščanje/učenje otrokovih pravicah. Pogovorili se bomo tudi o temu, kaj stoji za našimi pravicami.
  • Medvrstniško nasilje in vloge, ki jih prevzamemo = delavnica je namenjena osveščanju o pomembnosti prepoznavanja medvrstniškega nasilja in pravočasnega ukrepanja ob njem; razvijanju pozitivnih stališč in ničle tolerance za nasilje. Obravnavali bomo tudi vloge, ki jih udeleženci medvrstniškega nasilja prevzamemo.
  • Mavrica čustev in kako ju sprejemam = delavnica je namenjena prepoznavanju široke palete čustev, ki jih imamo, ter prepoznavanje našega odnosa do posameznih čustev - s katerimi se čustvi lažje sprejemamo, katera so tista čustva, ki nam "obležijo" in so za nas težka, kaj lahko zatrta čustva sprožijo v našem telesu in kako se lahko to odraža.
  • Puberteta in odraščanje - kako se znajdem v svojem telesu = delavnica je namenjena osveščanju in razumevanju telesnih in čustvenih sprememb, ki se dogajajo v telesu mlade človeka med puberteto, kaj to sploh puberteta je, poiskali bomo odgovore na vprašanje: Ali sem sedaj odrasel? in Kaj pomeni odgovornost?
  • Alkohol?! NE, hvala! = delavnica je namenjena prepoznavanju različnih "pasti", s katerimi se mladi soočajo, ter opolnomočenje mladih, da lažje in brez slabe vesti, postavijo lastne, osebne meje in se odločijo za zdravo izbiro.
  • PO – MOČ: humanitarnost in/ali solidarnost = delavnica je namenjena ozaveščanju pomena medsebojnega sobivanja, razlike med humanitarnostjo in solidarnostjo, na kaj moramo bili pozorni pri po-moči drugim.

  Za več informacij pokličite: 01/ 434 03 24 ali pišite na: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si 

  Projekt V Žarišču sofinancira MOL