31. Mestni otroški parlament

"Moja poklicna prihodnost" je tema o kateri so mladi parlamentarci, delegati svojih osnovnih šol, razpravljali na 31. Mestnem otroškem parlamentu. Izpostavili so, da je pri izbiri poklica pomembnih več dejavnikov: lastne vrednote (kaj je zame uspeh, kaj mi pomeni kariera, vpliv na ekologijo), veselje do opravljanja določenega poklica, okolje v katerem se nahajajo, podpora staršev in prijateljev, plačilo, ki ga prejmemo za opravljeno delo, izobrazba in izobraževalni sistem, ki, po njihovem mnenju, trenutno ni naravnan na hitre družbene spremembe (vpliv in uporaba tehnologije, poklici prihodnosti,...),...

Izpostavili so tudi družbene spremembe, katere je povzročila epidemija, ki je zagotovo vplivala (in še vedno ima vpliv) na opravljanje določenih poklicev in na spremembo le teh.

Poudarili so, da izbira nadaljnjega šolanja in izbira poklica ni statična pozicija, ter da se vedno lahko prekvalificirajo, se odločijo za spremembo poklica, tako da napačnih  odločitev ni!

Najlepše sporočilo pa so nam podali, ko so razpravljali o medsebojni podpori  in sodelovanju ter nam sporočili, da si uspešen takrat, ko pomagaš drugemu do njegovega uspeha :).

31. Mestnega otroškega parlamenta so se udeležili še mentorji OP na osnovnih šolah ter naslednji gosti:

  1. Varuh človekovih pravic RS, g. Peter Svetina;
  2. Namestnik Varuha ČP RS, dr. Jože Ruparčič;
  3. Predstavnica MOL, ga. Breda Primožič Novak;
  4. Direktor Centra RS za poklicno izobraževanje, mag. Janez Damjan;
  5. Članica strokovne skupine za Vseživljenjsko karierno usposabljanje pri CPI;
  6. Strokovna sodelavka CPI, ga. Sara Gošnak;
  7. Direktorica Zavoda TiPovej, ga. Sonja Čandek;
  8. Strokovna sodelavka Zavoda TiPovej, ga. Urška Čresnik

Hvala vsem za vaše prispevke in zelo produktivno delo!

Izvedba Mestnega otroškega parlamenta je sofinancirana preko JR MOL, Urad za preprečevanje zasvojenosti.

Comments are closed.