Ko posije sonce in dan je nasmejan…

...nahrbtnik si nadene veseli Ciciban! je odmevalo na on-line srečanju sodelujočih v projektu Zeleni nahrbtnik.

Že 31. leto Zeleni nahrbtniki, skupaj z Zmajčkom Jurčkom, potujejo od vrtca od vrtca, od skupine do skupine, od otrok do otrok. Otroki tako vestno in odgovorono skrbijo za dobro počutje Zmajčka Jurčka, slednji pa jim pomaga pri odgovornem ravnanju, ki podpira ohranjanje okolja.

Letos začetek projekta v malo drugačni obliki, vendar pa nič manj nadihujoči in nič manj motivirani za delovanje!

Srečno Zmaček in srečno otroci!

Comments are closed.