Poti v družbo: Erazmus +

Vključevanje mladih: vključujoč in transformativni okvir za vse, je slovensko ime ERAZMUS+ projekta Youthreach: Outreach – Inclusive and Transformative Framework for All, v katerem, kot partnerska organizacija, sodelujemo skupaj z Zavodom BOB, Univerzo v Ljubljani - Fakulteto za socialno delo ter Andragoškim centrom Slovenije. Skupaj z ostalimi inštucijami iz Italije, Francije, Hrvaške in Španije, bomo razvijali nove metode in pristope, ki lahko zmanjšujejo razlike pri dostopu in uporabi formalnega in neformalnega izobraževanja.

Comments are closed.