Povezani, a ne zavezani!

Nadaljujemo z izvedbo delavnic učenja socialnih veščin, poimenovane Povezani, a ne zavezani!, namenjenih otrokom osnovnošolske dobi.

Z razvojem tehnologije otroci vse več časa preživljajo v virtualnih svetovih, kjer igro z vrstniki in druženje na igriščih, zamenjujejo z likom junaka v igricah ali z "druženjem" preko socialnih omrežjih. Ker pa socialne veščine razvijamo skozi aktivno vključenost v skupino vrstnikov, tako imajo slabše razvite socialne veščine, ki so nujno potrebne za kakovostno odraščanje in konstruktivno sobivanje.

Preko delavnic in aktivnosti znotraj le teh pri otrocih tako spodbujamo izbiro primerne oblike vedenja, vzpodbudnega vplivanja na dogajanje v skupini, spoštovanje in upoštevanje pobud in mnenj drugih, spremljanje lastnega počutja in vedenja med dejavnostmi...

Če želite, da omenjene delavnice izvajamo tudi na vaši šoli, nas kontaktirajte na telefon 01/ 434 03 24 ali pa nam pišite na e-naslov: info@mzpm-ljubljana.si

Izvedbo programa v letu 2020 na OŠ Poljane, na OŠ Šmartno pri Šmarni gori, na OŠ Sostro, na OŠ Savsko naselje in na OŠ Ketteja in Murna, sofinancira    .

Comments are closed.