KDO SMO?

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana je prostovoljna, nevladna, nestrankarska, samostojna humanitarna in neprofitna organizacija, s programi namenjenim otrokom, mladostnikom, mladim in celotnim družinam, s prizadevanjem za kakovostnejši rast in razvoj le teh.

Smo ponosni član MREŽE KROJ, Mreže MOST, Mreže ZA OTROKOVE PRAVICE, in  Zveze prijateljev mladine Slovenije

S pridobitvijo STATUSA DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA je program Mestne ZPM Ljubljana verificiran kot program, ki izraža širši interes družbe v skrbi za otroka in družino.

NAŠI CILJI

Mestna ZPM Ljubljana si prizadeva prispevati k dvigu kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopati in uveljavljati njihove interese in potrebe, ščititi njihove pravice na osnovi Ustave Republike Slovenije, Deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o otrokovih pravicah ter drugih dokumentih, ki zadevajo otroke, mladostnike in družine.

Organiziramo prireditve in srečanja za mlade ter različne oblike kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladostnikov in družin.

Izvajamo programe za:
- demokratične in humane medsebojne odnose med otroki in mladostniki ter njimi in odraslimi;
- razvijanje okoljske in domovinske vzgoje;
- razvijanje bralne kulture, mirovništva, strpnosti in solidarnosti, kulturne dediščine

Organiziramo in razvijamo prostovoljno in socialno preventivno delo za mlade in organizira humanitarne oblike pomoči otrokom, mladostnikom in družinam v Sloveniji.

IN VIZIJA

Z vizijo, da bodo načrtovani programi vsebinsko in organizacijsko kvalitetno zasnovani in izvedeni po meri otrok, mladostnikov in staršev, katerim so tudi namenjeni. Za vsakim dobrim programom stojijo prostovoljci strokovnjaki in laični prijatelji otrok in mladine, ki želijo delček svojega časa nameniti otrokom.

Naloga vseh nas, zaposlenih v ljubljanski ZPM, je, da skupaj s funkcionarji in organi Zveze ustvarjamo pogoje za izvajanje programov in vključevanje kar največjega števila prostovoljcev.