Delavnice za dijake – sodelovanje s srednjimi šolami

Za dijake, mlade, ki že "z eno nogo" vstopajo v svet odraslih in osebne odgovornosti, smo pripravili zanimive delavnice, in sicer:

1. EUR(O)VIZIJA: FINANCE ZA 5  - delavnica za dijake in mlade, ki je nastala na podlagi večletnega sodelovanja z mladostniki. Namreč, le ti so nas nenehno opozarjali, da v svet odraslih vstopajo s pomanjkljivim znanjem vezanim na upravljanje s financami. Delavnica EUR(O)VIZIJA: FINANCE ZA 5, odgovarja na problematiko finančne nepismenosti mladih (tudi prvih iskalcev zaposlitve) v želji, da jih opolnomoči in okrepi, s posebnimi znanji, kako s financami racionalno in varno upravljati.

Delavnica se izvede v vašem javnem zavodu ali pa v on-line obliki, in sicer v časovnem obsegu od najmanj 90 in največ 180 minut.

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 01/ 434 03 24 (Tanja Povšič) ali pa nam pišite na e-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si

2. Mestna ZPM Ljubljana je ena od izvajalskih organizacij, ki v sklopu projekta POGUM, izvaja delavnice razvijanja kompetenc podjetnosti, namenjene dijakom in tudi profesorjem. Delavnice, poimenovane SKOZI PROSTOVOLJNO DELO DO KOMPETENC PODJETNOSTI, zajemajo vsebine, ki dijake opremljajo z veščinami postavljanja ciljev, izdelovanja strateškega načrta za izvedbo ideje v akcijo, ob tem pa spodbudimo pogled v lastno osebnost in družbeno okolje.

Delavnica se izvede v vašem javnem zavodu ali pa v on-line obliki, in sicer v časovnem obsegu od najmanj 90 in največ 180 minut.

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 01/ 434 03 24 (Tanja Povšič) ali pa nam pišite na e-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si