KATIS Izobraževanja za strokovne delavce v VIZ

Naše dolgoletno delovanje na terenu nam omogoča  in nas spodbuja, da se hitro odzivamo na potrebe družbe in na potrebe naših uporabnikov. Prav zaradi teh potreb, izobraževalne programe tako vsakoletno oplemenjujemo in nadgrajujemo, k sodelovanju privabljamo strokovnjake, ki delujejo na različnih področjih (socialne pedagoge, psihoterapevte, psihologe, …), ter tako zagotavljamo, da smo osrednji podporni steber vsem skrbnikom otrok in mladostnikov (staršem, učiteljem, pedagogom, vzgojiteljem,…). Smo tudi ena od redkih NVO, ki je ponosna nosilka Statusa v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja. 

V šolskem letu  2021-2022 je kar pet naših izobraževalnih programov uvrščenih v KATIS. Udeležba na naših izobraževalnih seminarjih vam tako prinaša od 0,5 pa kar do 2 točki za napredovanje v nazive.

Pridružite nam se in skupaj bomo soustvarjali boljšo in strpnejšo družbo!

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR: UČENJE UČENJA V PRAKSI

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR: VLOGA PEDAGOŠKEGA DELAVCA PRI RAZVOJU OTROKA

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR: UPORABA KREATIVNIH IN EKSPRESIVNIH METOD IN TEHNIK PRI DELU Z OTROKI

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR: OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI - MED NADARJENOSTJO IN PRIKRAJŠANOSTJO

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR IN CELOLETNI PROJEKT: SEMENA SPREMEMB