Otroški parlament in Mestna otroška vlada

Je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokratično vzgojo. Prvi otroški parlament je bil organiziran leta 1990. Nivojska izvedba (osnovne šole, občine, regija, država) omogoča vključitev vsem osnovnošolcem v Sloveniji. Vzpodbuja demokratičen dialog in javno izražanje lastnih mnenj o vprašanjih, ki zadevajo odraščanje mladostnikov in njihovo videnje lastnega položaja v družbi.

Konec leta 2015 se je, pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, oblikoval Nacionalni odbor mladih. Sestavljen je iz aktivnih mladih parlamentarcev in tistih, ki so že zaključili svoje osnovnošolsko izobraževanje, si pa želijo še naprej aktivno participirati pri aktivnem državljanstvu.

Tukaj si lahko preberete njihovo poslanico, ki so jo naslovili na različna Ministrstva, javne zavode in ostale organizacije, pomembne pri odločevanju za otroke in mlade..

Na izvedbi 32. Nacionalnega otroškega parlamenta, dne 11.4.2022, so mladi parlamentarci z 76 glasov, izvolili temo za 33. in 34. Otroški parlament (šolski leti 2022-23 in 2023-24), ki je: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.

Uporabna gradiva z izobraževanj za mentorje in koordinatorje programa, organiziranega s strani ZPMS, so na tej povezavi.

 

Izvedba programa Otroški parlament je v občini Ljubljana sofinancirana preko javnega razpisa Mestne občine Ljubljana.