Semena sprememb

Semena sprememb je projekt, ki se je razvil pod okriljem Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in v zadnjih štirih šolskih letih vključeval 422 učiteljev iz cele Slovenije. Z letom 2019 /2020 je izvajanje projekta prevzela Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana in nadaljevala z uspešnim delom.

Sodelovanje in izvedba projekta na šolah, učiteljem prinašata dve točki za napredovanje v naziv.

Skozi projekt učiteljem nudimo kvaliteten prostor pridobivanja novih znanj in izkušenj ter predvsem medsebojnega izmenjevanja uspešnih učnih praks in podpore (peer learning).

Projekt in aktivnosti znotraj projekta temeljijo na Ciljih trajnostnega razvoja in razvijajo 5 ključnih vrednot:

 • učenje za in skozi življenje;
 • inovativna družba;
 • zaupanje;
 • kakovostno življenje;
 • identiteta.

Preko projekta Semena sprememb v osnovnih šolah gradimo na:

 • razvoju osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo;
 • razvoju odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo;
 • razvoju samoiniciativnosti in proaktivnosti.

Ogledajete si nadihujoči video, kjer boste dobili odgovor na vprašanje zakaj se vključiti v projekt Semena sprememb!

 Ciljna skupina: razredniki učencev prve in druge triade, saj se aktivnosti znotraj projekta povezujejo z učnimi načrti in šolsko snovjo.  Vabljeni tudi šolski psihologi in svetovalni delavci ter učitelji podaljšanega bivanja.

 Kaj ponujamo učiteljem/šoli za sodelovanje v projektu:

 • 16 urni izobraževalni seminar,
 • koristen in uporaben material (Idejnik, kartice prihodnosti, kartice Semena sprememb, priročnik Poligon za razvoj, Foto orakel za delo z učenci);
 • zborniki dobrih praks iz preteklih let;
 • redna mesečna podpora (Novičnik), ki vsebuje predloge »mesečnih« aktivnosti;
 • pridobitev dveh točk za napredovanje v nazive, v primeru celoletnega sodelovanja in izvedbe projekta na šoli (sodelovanje le na izobraževanju prinaša eno točko).

Cena za sodelovanje le na 16-urnem seminarju (1 točka za napredovanje):

 • Kotizacija za udeleženca iz VIZ: 62,56 EUR (prijava preko KATIS-a)
 • Polna cena na udeleženca (vsi ostali): 83,33 EUR (prijava na tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si)

OPOMABA: Doplačilo od 45,00 EUR  - za tiste, ki v projektu želijo sodelovati celo leto, prijeti material ter v projektu uporabiti možnost za pridobitev dveh točk za napredovanje.

Terminski plan izvedbe izobraževalnega seminarja:

 • Uvodni 8-urni seminar: 16.9.2022;
 • 4-urni vmesni seminar - januar 2023;
 • 4-urni zaključni seminar - junij 2023.

Terminski plan za izvedbo celoletnega projekta:

 • Uvodni seminar: 16.9.2022
 • Skozi celo šolsko leto - sodelujoči v projektu izvaja aktivnosti na šoli z učenci (mesečna podpora Mestne ZPM Ljubljana);
 • Januar 2023 – prvo vmesno srečanje (v trajanju od 4. šolskih ur – termin določimo skupaj s sodelujočimi učitelji);
 • Junij 2023 – drugo vmesno srečanje (v trajanju od 4. šolskih ur – termin določimo skupaj s sodelujočimi učitelji);
 • Julij – avgust 2023: pošiljanje poročil sodelujočih učiteljev o izvedenih aktivnostih;
 • Avgust 2023: Prejemanje potrdil za sodelovanje v projektu

 Učitelji sodelovanje v projektu priporočajo, ker vsebuje:

 • Izredno kakovostna izobraževanja: konkretna in uporabno naravnana;
 • Mesečni novičnik: ažurna, kratka in jedrnata obvestila in hkrati opomnik na nadaljnje delo;
 • Možnost konkretne povezanosti z učnim načrtom;
 • Kvalitetne in uporabne ideje, ki jih lahko širimo in nadgrajujemo;
 • Izredno hitro odzivnost in odgovori preko maila;
 • Sproščena komunikacija in svetovanje;
 • Možnost prepletanja projekta Semena sprememb z dnevi dejavnosti na šoli;
 • Medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje;
 • Morda edini projekt, ki dovoli učitelju biti moderator. Ne zapoveduje, ampak usmerja. Ne nalaga nalog, ampak vzpodbuja kreativnost in iskanje rešitev. Ponudi učencem možnost, da sami soustvarjajo učni proces. 

Več informacij: Tanja Povšič
Telefon: 01/ 434 03 24; 040 764 835
E-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.sisemena.sprememb@gmail.com