Semena sprememb

Semena sprememb je projekt, ki smo ga v zadnjih dveh šolskih letih izvajali pod okriljem Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V šolskem letu 2017/2018 je vanj bilo vključenih 146 osnovnošolskih učiteljev, v šolskem letu 2018/2019 pa se je ta številka, z vključenimi 340 učitelji, povečala za skoraj 100%, kar je zgovoren dokaz o uspešnosti in učinkovitosti projekta.

S šolskim letom 2019/2020 izvedbo projekta prevzema Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.

Projekt in aktivnosti znotraj projekta temeljijo na Ciljih trajnostnega razvoja in razvijajo 5 ključnih vrednot:

 • učenje za in skozi življenje;
 • inovativna družba;
 • zaupanje;
 • kakovostno življenje;
 • identiteta.

Preko projekta Semena sprememb v osnovnih šolah gradimo na:

 • razvoju osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo;
 • razvoju odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo;
 • razvoju samoiniciativnosti in proaktivnosti.

Sodelovanje v projektu je v prvih dveh letih bilo namenjeno predvsem učiteljem 3., 4. in 5. razredov, saj se aktivnosti znotraj projekta povezujejo z učnimi načrti in šolsko snovjo.  Povratne informacije že vključenih učiteljev pa nam sporočajo, da so aktivnosti v sklopu projekta primerne, potrebne in zaželene že od prvega razreda naprej, zato k sodelovanju v projektu dodatno vabimo razrednike 1. in 2. razredov ter pedagoge, svetovalne delavce na šolah in šolske psihologe.

Učitelji sodelovanje v projektu priporočajo, ker vsebuje:

 • Izredno kakovostna izobraževanja: konkretna in uporabno naravnana;
 • Mesečni novičnik: ažurna, kratka in jedrnata obvestila in hkrati opomnik na nadaljnje delo;
 • Možnost konkretne povezanosti z učnim načrtom;
 • Kvalitetne in uporabne ideje, ki jih lahko širimo in nadgrajujemo;
 • Izredno hitro odzivnost in odgovore preko maila;
 • Sproščeno komunikacijo in svetovanje;
 • Možnost prepletanja projekta Semena sprememb z dnevi dejavnosti na šoli;
 • Medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje;
 • Morda edini projekt, ki dovoli učitelju biti moderator. Ne zapoveduje, ampak usmerja. Ne nalaga nalog, ampak vzpodbuja  kreativnost in iskanje rešitev. Ponudi učencem možnost, da sami soustvarjajo učni proces. 

Več informacij: Tanja Povšič
Telefon: 01/ 434 03 24; 040 764 835
E-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.sisemena.sprememb@gmail.com