Program za mlade MEPI

Mednarodni program MEPI mladim omogoča, da v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Program izhaja iz predpostavke, da mora mladostniku aktivna udeležba v programu predstavljati osebni izziv.

Program mlade opremi z znanji, veščinami in osebnostno-socialnimi kvalitetami (komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost, idr), ki jih znotraj formalne izobrazbe lahko pridobijo v manjši meri.

  • Mladi skozi program:
  • Pridobijo izkušnje, ki jim koristijo tako v vsakdanjem kot v poklicnem življenju;
  • Odkrivajo svoje potenciale in talente;
  • Raziskujejo nova interesna področja;
  • Krepijo zavest o pomenu zdravega življenjskega sloga;
  • Sklepajo nova prijatelja in poznanstva;
  • Naučijo se postaviti in dosegati cilje;
  • Imajo boljše možnosti zaposlovanja.

»Da zadeve ne ostanejo le na papirju ali v praznih besedah, morajo otroci svoje zastavljene cilje tudi stalno izpolnjevati. Na žalost živimo v času, ko se vse vrti okoli posameznika, ko je vse preveč prisoten egoizem, individualizem, ko se vse vrti okoli denarja, zaslužka. MEPI otroke spodbuja v drugo smer. Prebuja jih, da znajo prisluhniti sočloveku, da se zavedo, da z nami bivajo tudi drugačni ljudje.« , pravi mama ene izmed udeleženk.

Več informacij o vključitvi vašega otroka v program MEPI najdete na www.mepi.si ali pa nas kontaktirajte: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si, telefonska :01/434 03 24.