Zeleni nahrbtnik je okoljevarstveni program, namenjen otrokom predšolske dobi (vrtcem) ki pod okriljem Mestne ZPM Ljubljana , poteka že od leta 1991. Vzgojitelji in vzgojiteljice program Zeleni nahrbtnik prostovoljno in zelo uspešno vključujejo v svoj kurikulum in prav zaradi njihove neizčrpne angažiranosti, program lahko diha in živi svoje polno življenje.

Cilji programa Zeleni nahrbtnik:

  1. Seznanitev predšolskih otrok o ogroženosti narave in okolja ter o podnebnih spremembah;
  2. Spodbujanje predšolskih otrok k pozitivnemu odnosu do narave in okolja;
  3. Razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v okolje;
  4. Spodbujanje otrok k iskanju rešitev za okoljske probleme;
  5. Krepitev medsebojnih odnosov;
  6. Bogatitev besednega zaklada otrok;
  7. Spodbujanje otrokove kreativnosti in ustvarjalnosti;
  8. Spodbujanje igre otrok;
  9. S predstavitvijo projekta vplivati na starše in druge odrasle, da odgovorneje pristopajo k aktivnostim, ki vodijo k uničenju okolja in v podnebne spremembe.

Zeleni nahrbtnik, lutka Zmajček Jurček, kot tudi himna Zelenega nahrbtnika, ki so zaščitni znaki projekta, pomagajo otrokom, da na njima prijazen način, program doseže svoje zastavljene cilje.

V letu 2019 pa smo v projekt Zeleni nahrbtnik vključili tudi CILJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA.

Z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja v program Zeleni nahrbtnik, smo učnim vsebinam dali še večjo pomembnost, otrokom pa priložnost za praktično uporabo njihovih znanj in veščin ter za razvoj strasti do odgovornega delovanja v družbi ter navsezadnje prispevali k njihovemu razvoju kompetenc za trajnostne državljane.

     

Bilten Zeleni nahrbtnik 2020

Bilten Zeleni nahrbtnik 2019

Več informacij in prijave na: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si