Spletna izvedba predavanj za starše v sklopu programa Zavestno starševstvo

Spoštovani starši in ostali skrbniki otrok! Obveščamo vas, da smo naša predavanja v sklopu programa Zavestno starševstvo, katera izvajamo ob podpori MOL in v sodelovanju z javnimi zavodi (osnovne šole in vrtci), "prestavili" na splet. Tako vas še naprej lahko podpiramo pri vaši odgovorni vlogi, ki jo imate pri vzgoji otroka, obenem pa skrbimo za zdravje vseh nas.

Predavanja izvajamo preko spletne aplikacije ZOOM, zato so prijave na predavanja obvezne. Na posamezno predavanje se lahko prijavite na e-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si (pripišite datum in naslov predavanja, ki vas zanima kot tudi e-naslov, na katerega vam pošljemo povezavo do predavanja).

Kljub temu, da je pri vsakem predavanju napisana ciljna populacija poslušalcev, lahko prav na vsakem predavanju "dobimo" kaj koristnega in uporabnega za nas, ne glede na to, v katerem obdobju so naši otroci. Saj veste, na koncu vedno pridemo do odnosa :). Vabljeni!

Spletna predavanja, ki so pred nama v mesecu novembru, pa so:

5.11. ob 17:00 uri: Starši smo otrokovo ogledalo - vzgoja z zgledom, za starše otrok predšolske dobi;

5.11. ob 17:00 uri: Vzgoja za reševanje konfliktov, za starše otrok predšolske dobi;

9.11. ob 17:00 uri: Starši smo otrokovo ogledalo - vzgoja z zgledom, za starše otrok predšolske dobi;

10.11. ob 17:00 uri: Čustvena inteligentnost v družini, za starše otrok osnovnošolske dobi;

10.11. ob 17:00 uri: Spodbujanje otrokove samostojnosti in razvijanje delovnih navad, za starše otrok predšolske dobi;

12.11. ob 17:00 uri: Starši smo otrokovo ogledalo - vzgoja z zgledom, za starše otrok predšolske dobi;

19.11. ob 17:00 uri: Osebne kompetence otrok kot osebni kapital zdravega razvoja posameznika, za starše otrok predšolske dobi;

26.11. ob 17:00 uri: Spodbujanje otrokove samostojnosti in privzdigovanje delovnih navad, za starše otrok predšolske dobi

Comments are closed.