Pogosta vprašanja in odgovori

Q?

Kdaj moj otrok lahko koristi brezplačne počitnice?

A.

Vaš otrok lahko koristi brezplačne počitnice, ko imamo potrdilo s strani CSD oz svetovalne službe iz njegove šole ali vrtca.