Za starše                              

Za starše

Kontakti Mestne Zveze Prijateljev Mladine Ljubljana

MESTNA ZPM LJUBLJANA
Dimičeva 9, 1000 LJ
T: 01¸/ 434-03-24
e-pošta: info@mzpm-ljubljana.si
www.mzpm-ljubljana.si

ZLRO
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 LJ
T: 01/ 513-26-50
F: 01/ 513-26-62
e-pošta: info@zavod-zlro.si
www.zavod-zlro.si

ZPM LJ. CENTER
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 LJ
T.: 01/513-26-60
F.: 01/513-26-62
e-pošta: zpmsiska@volja.net

ZPM LJ. MOSTE POLJE
Proletarska 1, 1000 LJ
T: 01/ 5443-043, 01/ 5443-042
e-pošta: info@zpmmoste.net
www.zpmmoste.net

ZPM LJ. ŠIŠKA
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 LJ
T: 01/513-26-60
F: 01/513-26-62
e-pošta: zpmsiska@volja.net

ZPM LJ. VIČ RUDNIK
Koprska 94, 1000 LJ
T: 01/252-79-12
e-pošta: info@zpmvic.si
www.zpmvic.si