Otroci s posebnimi potrebami – med nadarjenostjo in prikrajšanostjo

Po svetu se je od devetdesetih let prejšnjega stoletja v ospredje postavila ideja inkluzivnega izobraževanja, ki svoje tramove gradi na temeljih človekovih pravic, mednarodnih in državnih zakonodajah, spoštovanju in socialni vključenosti prav vseh. Šola tako v središče postavlja zagotavljanje enakih možnosti, uspešno napredovanje, enakovredno sodelovanje vseh vpletenih in družbeno pravičnost. Prav iz tega razloga je pomembno, da inkluzijo razumemo kot vključenost učencev vseh raznolikosti, posebnih in osebnih potreb, kot profesionalni in osebni razvoj učiteljev ter kot prostor za ustvarjanje priložnosti za vse: učence, učitelje, starše in ostale strokovne sodelavce.

 Cilj izobraževalnega seminarja:

  • Spoznavanje potreb nadarjenih otrok vsebinsko, odnosno, metodično in praktično;
  • Pridobivati znanje in veščine pri delu z otroci s posebnimi potrebami;
  • Spoznati posebnosti populacije tipologijo in značilnosti, ter metode pristopov in dela z otroci s posebnimi potrebami;
  • Diferencialno prepoznati značilnosti otrok s posebnimi potrebami, povezanimi z značilnostmi posebnosti;
  • Razumeti koncept normalizacije in funkcionalnega opismenjevanja otrok s posebnimi potrebami.

Ciljna skupina ponujenega izobraževanja:

Izobraževanje je namenjeno vsem strokovnim delavcem osnovnih šol, vrtcev, srednjih šol in vzgojno izobraževalnih ustanov. Zaradi posebnih specifik otrok s posebnimi potrebami, kamor spadajo tudi nadarjeni otroci, je izobraževanje namenjeno tudi in predvsem vsem učiteljem in učiteljicam.

Izobraževalni seminar je v trajanju od 16 pedagoških ur, udeležencem prinaša 1 točko za napredovanje v nazive.

Izobraževalni seminar bomo v šolskem letu 2021 – 2022 izvedli v naslednjem terminu:  28. in 26. junij 2022, od 9:00 do 15:00 ure.

Lokacija izvedbe: On - line izvedba.

Cena za udeležbo na izobraževalnem seminarju:

  • Kotizacija za udeleženca iz VIZ: 132,68 EUR (prijava preko KATIS-a)
  • Polna cena na udeleženca (vsi ostali): 166,67 EUR (prijava do 20.5. na e-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si)